ค้นจาก
ที่น่าเที่ยว
- ตราด
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ล่องเรือทานอาหารค่ำ
สัมผัสอากาศหนาว
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- แม่ริม
วิธีการใช้บริการ    |    นโยบายบริษัท    |    ขอบเขตการรับผิดชอบ    |    ลิขสิทธิ์    |    เกี่ยวกับเรา    
นโยบายบริษัท (Privacy Policy)

Thailandehotel.com ไม่มีนโยบายการนำข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลที่ 3 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม โดย ข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน ในด้านการใช้บริการ รายละเอียดส่วนบุคคลหรืออื่น ๆ ถือว่า เป็นความลับของบริษัท
ข้อสัญญาในการจองบริการกับบริษัท:
เรารับประกันความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบริษัท ที่ท่านให้ไว้ระหว่างการกรอกข้อมูลในการใช้บริการกับเรา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านกรอกผ่านบริษัท จะเปิดชมได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้าไว้บ้าง ?

ข้อมูลที่ทางเราจะเก็บรักษาไว้ เฉพาะเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการต่อท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต โดยเก็บผ่านการจองโรงแรมห้องพัก เช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ หรือที่อยู่ เท่านั้น โดยรายละเอียดทางด้านการเงิน จะไม่ผ่านทางบริษัทแต่จะผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทย ในระบบ SSL เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล
ข้อมูลของท่านที่จะไปถึงบุคคลที่สาม เฉพาะกับโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานที่ที่ท่านสั่งจองเท่านั้น

โดยจะส่งเฉพาะรายการที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเดินทาง เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาเดินทาง รูปแบบการเดินทางที่ท่านต้องการ โดยทุกรายละเอียด ต้องหลังจากที่ท่านได้ยืนยันการใช้บริการแล้วเท่านั้น

กรณีมีข้อสงสัยในการใช้บริการ หรือมีข้อติชม แนะนำ สิ่งใด ที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีขึ้น กรุณาติดต่อ

หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ 5/200 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 58 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270