ค้นจาก
ที่น่าเที่ยว
- ตราด
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ล่องเรือทานอาหารค่ำ
สัมผัสอากาศหนาว
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- แม่ริม

โรงแรมใน ปราณบุรี

ตำบลปราณบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,390 ไร่ เป็นพื้นที่ราบระหว่างเขา โดยมีเขานาน้อย เขาช่องมอญ เขาอ้ายโกร่ง อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปราณบุรี ไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม เช่นทำนา ทำพืชไร่ ชายหาดวนอุทยานปราณบุรี เป็นชายหาดที่เงียบสงบ น้ำทะเลใสสะอาด เหนือขึ้นมาบนชายฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวยาวขนานไปกับทะเล เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

โรงแรมแนะนำใน ปราณบุรี

- โรงแรมระดับ   ดาว

- โรงแรมระดับ   ดาว

- โรงแรมระดับ   ดาว

- โรงแรมระดับ   ดาว