ค้นจาก
ที่น่าเที่ยว
- ตราด
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ล่องเรือทานอาหารค่ำ
สัมผัสอากาศหนาว
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- แม่ริม

โรงแรมใน น่าน

น่าน
ล่องแก่งลำน้ำว้า อำเภอแม่จริม จ.น่าน
เหมาะสำหรับนั่งเรื่อชมสองฝั่งน้ำ โดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 66 กิโลเมตร ที่นี่จะมีน้ำใสใหลตลอดทุกฤดู เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมแค้มปิ้ง พร้อมมีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ

ต้นดิกเดียม ต้นไม้อารมณ์ดี
ต้นไม้อะไรใครรู้ดูประหลาดผิดธรรมชาติ พันธุ์พฤกษาน่า ฉงน แค่เห็นเป็นต้นไม้หันหลังให้แดดหันหน้า เข้าวัดก็แปลกเหลือหลาย อยู่แล้ว แต่ใครจะเชื่อว่าต้นไม้ ประหลาดต้นนี้เป็นต้นอารมณ์ขัน ใบไม้ จะไหวสั่นทุกครั้ง ที่ถูกคนสัมผัส
วันเวลาที่แนะนำ ต้นดิกเดียม สามารถไปชมได้ทุกวัน แต่ไม่ควรไปลูบคลำเนื่องจากใน ประเทศไทยมีอยู่ต้นเดียว เจ้าอาวาสที่วัดท่านจะลูบให้ดู
การเดินทาง จากจังหวัดน่านเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข 1080 และ 1256 สู่อำเภอปัว ก่อนถึงตัวอำเภอเล็กน้อยมีทางแยก ซ้ายเข้าสู่วัดปราง ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นดิกเดียม

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จ.น่าน
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ป่าต้นน้ำ ป่าดึกดำบรรพ์ปลายทางหิมาลัย ขุนเขาใต้ทะ เล" อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ประมาณ 1,680 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้น ที่หลายอำเภอ ได้แก่ ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สันติสุข และแม่จริม เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ ปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน สูงถึง 1,980 เมตร
โรงแรมใน ตัวเมืองน่าน