ค้นจาก
ที่น่าเที่ยว
- ตราด
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ล่องเรือทานอาหารค่ำ
สัมผัสอากาศหนาว
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- แม่ริม

โรงแรมใน เกาะเต่า

เกาะเต่า
เกาะเต่า
เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางอ่าวไทย คล้ายเม็ดถั่ว บ้างก็ว่ามีลักษณะคล้ายตัว เต่า มี เกาะนางยวน เป็นหาง จึงเป็นที่มาของ ชื่อเกาะ เกาะมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวอยู่มากมาย ถึง 11 อ่าว แหลม 10 แหลม เป็นเกาะที่มีความงามมากที่สุดเกาะหนึ่งของอ่าวไทยโดยเฉพาะแนวประการัง และจุดดำน้ำที่ท้าทายนักดำน้ำทั่วโลก เกาะเต่า แม้จะอยู่ในทะเลด้านที่รับ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผ่านมาในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม แต่ก็มี เกาะน้อยใหญ่ ช่วยกำบังคลื่นลมให้อยู่บ้าง นักท่องเที่ยว จึงสามารถ เดินทางไป เกาะเต่า ได้ตลอดปี
อ่าวม่วง
เป็นหาดที่มีน้ำทะเลสวยและใสมากระดับความลึกไม่มาก หาดทรายขาวสะอาด ชายหาดจะเห็นซากปะการังตลอดแนวหาด
หาดทรายรี
เป็นหาดที่ยาวมากที่สุดประมาณ 2 กิโลเมตร หาดทรายรีมีทรายสีขาวอมน้ำตาล จากหาดทรายรีเป็นตำแหน่งที่มองเห็นเกาะนางยวนได้ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะแหลม ยายนี ตำแหน่งที่ใกล้กับเกาะนางยวนมากๆ เห็นเกาะสองลูกตั้งคู่กัน ตลอดแนวหาดทรายรียังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม จุดเด่นอีกอย่างของหาดนี้คือ สวนหิน จปร. ความแปลกของธรรมชาติบริเวณนี้คือกลุ่มหินคล้ายจัดสวนสวยงามบนชายหาด โฉลกบ้านเก่า" เป็นสถานที่ที่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดเรียกว่าจุดชมวิว"จอห์นสุวรรณ" บริเวณนี้จะมีหาดทรายเล็กๆ อยู่ตามอ่าวต่างๆมากมายเหมาะสำหรับว่ายน้ำและมี จุดดูฉลามอยู่บริเวณอ่าวเทียนออก
อ่าวโตนด
อยู่ด้านตะวันออกเป็นแหล่งดูปะการัง หากเดินขึ้นไปตามเนินเขาหลังชายหาดแล้วมองลงมาจะเห็นแนวโค้งของอ่าวซึ่งสวยงามมาก และเป็นอ่าวเดียวในเกาะเต่าที่มีต้นโตนด ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่ออ่าว อ่าวนี้เงียบสงบ หาดทรายขาวตั้งแต่หัวอ่าวไปจนสุดอ่าว
หาดแม่หาด
หาดนี้คือศูนย์กลางของเกาะ เป็นประตูสู่เกาะเต่าเรือเมล์ เรือเหมาจะมารับส่งนักท่องเที่ยวที่หาดนี้จากหาดนี้มีถนนเชื่อมไปยังหาด – อ่าวต่างๆเกือบรอบเกาะ เมื่อนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับท่าเรือนี้มีโต๊ะขายตั๋วเรือ มีทั้งซื้อตั๋วเรืออย่างเดียวหรือซื้อตั๋วเรือพ่วงกลับกรุงเทพฯไปลงที่ถนน ข้าวสาร
อ่าวจันทร์สม
เป็นหาดขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ถัดไปทางด้านทิศใต้ของหาด แม่หาด อาณาบริเวณโดยรอบอุดไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ อ่าวจันทร์สม เดินต่อออกไปจากหาดปากบัง อีกประมาณ 5 เมตร หาดกว้างประมาณ 160 เมตร พื้นหาดเป็นทราย ก้อนหินขนาดใหญ่ ปะการัง และ ปลาหลากสีสัน เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น
โรงแรมใน อ่าวเทียนออก โรงแรมใน อ่าวจันทร์สม โรงแรมใน อ่าวแม่หาด
โรงแรมใน หาดทรายรี โรงแรมใน อ่าวโฉลกบ้านเก่า โรงแรมใน อ่าวโตนด
โรงแรมใน อ่าวม่วง