ค้นจาก
ที่น่าเที่ยว
- ตราด
- กาญจนบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
- ล่องเรือทานอาหารค่ำ
สัมผัสอากาศหนาว
- เชียงใหม่
- เชียงราย
- แม่ริม

โรงแรมใน ลำปาง

ลำปาง
ตัวเมือง จังหวัดลำปาง
เป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดใดๆ ชาวลำปางมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง วัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น รถม้าพาหนะคู่เมือง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความบริสุทธิ์สวยงาม มีอุทยานแห่งชาติที่มีการจัดการที่ดี และควบคู่กันไปกับเมืองที่เคยเป็นแหล่งทำไม้ในอดีต ช้างที่เคยทำหน้าที่ลากซุงจึงเป็นสัตว์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อ สิ่งเหล่านี้ทำให้นครลำปางกลายเป็นจุดหมายที่นักเดินทางมักแวะมาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยว ชมเมืองบนรถม้า ,วัดศรีชุม ,วัดเจดีย์ซาวหลัง ,วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ,สะพานรัษฎาภิเศก ,ชุมชนท่ามะโอ ,พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ,วัดไชยมงคล ,วัดป่าฝาง,วัดศรีรองเมือง,สถานีรถไฟนครลำปาง ,บ้านสวนเซรามิค ,เขื่อนกิ่วลม,วัดพระธาตุเสด็จ,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่พักในตัวเมือง ลำปาง เวียงทอง
โรงแรมใน ตัวเมืองลำปาง