ชื่อแพคเกจ : Grand Pearl Cruise Bangkok-Ayutthaya (ล่องเรือกรุงเทพฯ-อยุธยา)
ชนิด: ทานอาหาร กรุงเทพฯ
ช่วงเวลา 2012/11/1 - 2013/10/31
(เฉพาะจองผ่านเอเยนซี่เท่านั้น) เบอร์โทรศัพท์ (662) 186-3186
โทรสาร:์ (662)186-3182 จองแพคเกจ

Grand Pearl Cruise Bangkok-Ayutthaya (ล่องเรือกรุงเทพฯ-อยุธยา)

ล่องเรือกรุงเทพฯ - อยุธยา - วัดช่องลม/นนทบุรี - กรุงเทพฯ (โดยรถบัส)


07.15 น.พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2


07.30 น. พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางประอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงามให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ


09.00 น. เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์ พระที่นั่งวโรภาศพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา


10.30 น. เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชทเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุมและโบราณสถานที่งดงาม


11.30 น. เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ


กลับโดยเรือแกรนด์เพร์ล


13.00 น. ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำทางสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั้งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ15.00 น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้


16.00 น. เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ


ราคารวม


1. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม


2. รถโคชปรับอากาศ


3. บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันบนเรือแกรนด์เพิร์ล


4. คอฟฟี่เบรก


5. ไกด์บรรยาย


6. รถรับ-ส่งจากโรงแรมต่างๆในกรุงเทพฯ


7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นจาก
แพคเกจแนะนำ
Island Tour
City Tour
Sea Kayak
Golf
Adventure Rafting
แพคเกจยอดนิยม
ล่องเรือทานอาหาร
เที่ยวกระบี่
ท่องเที่ยวเกาะช้าง
ท่องเที่ยวภูเก็ต
ที่เที่ยวประจำเดือน
ท่องเที่ยวเต็มวัน
ท่องเที่ยวกันใกล้ ๆ บ้าน ในกรุงเทพฯ
สัมผัสอากาศหนาวที่แม่สาย
Click image to enlarge size
View Logo hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
IM5400015896.jpg
    Select image
View Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว View Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
View Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว View Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
Map Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว  Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว

รายละเอียดบริการ ราคา
   ผู้ใหญ่/ราคาต่อท่าน 1,700
   เด็ก (4-10 ปี) / ราคาต่อท่าน 1,200

รายชื่อแพคเกจ ที่อยู่แพคเกจ ประเภทแพคเกจ
Dinner Cruise Chao Phraya Princess Cruise(ล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซสอาหารค่ำ ) ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ถนนเจริญกรุง ซอย 30) บริเวณท่าเรือที่ 1 (Pier 1) ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Dinner Cruise GrandPearl (ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำ) ท่าเรือ ริเวอร์ ซิตี้ ซอยเจริญกรุง 30 เคาร์เตอร์ 2 ทานอาหาร กรุงเทพฯ
River Cruise River Sun Cruise Bangkok-Ayutthaya Tour(ล่องเรือริเวอร์ซัน กรุงเทพ-อยุธยา) ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Grand Pearl Cruises on New Year 2011(ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล วันปีใหม่) ท่าเรือ ริเวอร์ ซิตี้ ซอยเจริญกรุง 30 เคาร์เตอร์ 2 ทานอาหาร กรุงเทพฯ
White Orchild River Cruise (New Year)เรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ วันปีใหม่ ท่าเทียบเรือ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา (ท่าเทียบเรือที่ 2) ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Dinner Cruise White Orchid River Cruise(ล่องเรือดินเนอร์ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์) ณ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Dinner Cruise Chao Phraya Princess on New Year 2011(ดินเนอร์เรือ เจ้าพระยาปริ๊นเซสบุฟเฟ่ต์ อาหารค่ำวันปีใหม่ ) ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ 4 พระยา ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Dinner Cruise Wanfah Cruise(ล่องเรือทานอาหารแว่นฟ้า) ศูนย์การค้าท่าเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ 1 ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Grand Pearl Cruise on Valentine Day(โรแมนติก โปรแกรม ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล วันวาเลนไทน์ ) ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 30 (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ 2 ทานอาหาร กรุงเทพฯ
Dinner Cruise Chao Phraya Princess on Valentine Day (ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยาปริ๊นเซส วาเลนไทน์ 2012) ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือที่ 1 ( ติดกับท่าน้ำสี่พระยา ซอยเจริญกรุง 30 ) ทานอาหาร กรุงเทพฯ